Tumblelog by Soup.io
 • unhollow
 • nutz
 • Lupus
 • szwaglu
 • salzprinz
 • fhr
 • xann
 • psychotardbaby
 • ReachOutAndGrabIt
 • sneakpeaking
 • amporn
 • obsession
 • unitedsaga
 • tamara-lady
 • gaamee
 • Tovar
 • thebigpow
 • Przygnebiona
 • aleksanderkubicz
 • rasta87
 • rohankafi
 • szaaatan
 • eroth
 • blastmachine
 • myu
 • Lampartele
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.

June 22 2017

8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaszydera szydera
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
6494 9e31 500
Kokolores …
Reposted fromgingerglue gingerglue viathepunnery thepunnery

June 21 2017

9007 6af8
Reposted fromretaliate retaliate viashitsuri shitsuri
7077 6fa6
Reposted fromKaviah Kaviah viaazazel azazel
1965 fc09 500
Reposted fromNajada Najada viaoutline outline

June 20 2017

3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viazzuuoo zzuuoo
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viacompletelydifferent completelydifferent

June 19 2017

Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaNothingIsTrue NothingIsTrue
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viablacksadcat blacksadcat
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viablacksadcat blacksadcat
5425 ca0f 500
waiting for before the storm like
Reposted bymalamalza malamalza

June 18 2017

7379 ac43

serious:

and i did

7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viachudazupa chudazupa
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl