Tumblelog by Soup.io
 • unhollow
 • nutz
 • Lupus
 • szwaglu
 • salzprinz
 • fhr
 • xann
 • psychotardbaby
 • ReachOutAndGrabIt
 • sneakpeaking
 • amporn
 • obsession
 • unitedsaga
 • tamara-lady
 • gaamee
 • Tovar
 • thebigpow
 • Przygnebiona
 • aleksanderkubicz
 • rasta87
 • rohankafi
 • szaaatan
 • eroth
 • blastmachine
 • myu
 • Lampartele
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
8208 c4a9
Reposted fromoiv13 oiv13
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
8150 f0fb 500
Reposted fromvandalize vandalize viainsanedreamer insanedreamer
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viainsanedreamer insanedreamer
7823 b18b 500
Reposted from0 0 viaszydera szydera
Tak się nie robi, nie zatrzymuje się dziewczyny w środku nocy, powoli się ją do siebie przyzwyczaja, uczy miłości, by pewnego dnia wstać i pójść (…). Co teraz zrobię z tą całą miłością, co mam zrobić?
— Judith Katzir - “Matisse ma słońce w brzuchu”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszydera szydera
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viaspokodama spokodama
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaspokodama spokodama
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaspokodama spokodama
1806 24b6
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaspokodama spokodama
pęka mi serce jak widzę jak Ci dobrze beze mnie.
Reposted bynotperfectgirlhesiamelapartyhardorgtfounniniskowo

BLANK BANSHEE W GDANSKU!

Znalezione obrazy dla zapytania blank bansheeKto ze mna idzie? :D
Tags: sweetshop
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
7343 5027 500
Reposted fromoll oll viastrzepy strzepy
Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić.
Reposted fromqvHurricane qvHurricane

August 19 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl